Kine Harelbeke Logo

Kine Harelbeke Mieke De Geyter ® | Groepspraktijk

welkom op de site van kine Harelbeke

Ochtendstijfheid tekenend voor ziekteactiviteit bij reuma

Pijn en stijfheid in de ochtend zijn typische klachten bij mensen met reuma, maar toch zijn ze niet opgenomen in de meest gebruikte datasets om de ernst van iemands RA te meten.

De ernst van ochtendstijfheid is een redelijk goede indicatie voor de ziekteactiviteit bij patiënten met reumatoïde artritis (RA). Het zou opgenomen kunnen worden in de verschillende tests waarmee op dit moment de ernst van iemands RA wordt bepaald en waarmee ook het effect van een behandeling wordt gemeten. Dat schrijft een groot consortium wetenschappers in Arthritis Care & Research (2015; online 25 maart), waar ook het VUmc bij betrokken is.

Pijn en stijfheid in de ochtend zijn typische klachten bij mensen met reuma, maar toch zijn ze niet opgenomen in de meest gebruikte datasets om de ernst van iemands RA te meten. Dat heeft vooral te maken met het feit dat ze moeilijk te meten zijn. Omdat ze wel degelijk veelzeggend kunnen zijn, wilde deze groep wetenschappers uitzoeken welke ochtendklachten nu correleren met de uitkomsten van de huidige methoden om de ernst van RA te bepalen. Uit de bestaande CAPRA-2-studie verzamelden ze daartoe gegevens over ochtendsymptomen zoals de duur en ernst van de ochtendstijfheid en de pijn bij het ontwaken, en koppelden die aan 3 veelgebruikte manieren om de ziekteactiviteit te meten (ACR20, DAS28 en HAQ-DI).

Daaruit bleek dat ochtendsymptomen zwak tot matig correleren met de ziekteactiviteit. Met name de ernst van de stijfheid in de ochtend lijkt goed aan te sluiten bij de RA-ernst. De onderzoekers stellen dat deze parameter daarom ingevoegd kan worden in de methoden om iemands ziekteactiviteit te meten.Vlot en soepel bewegen doe je niet zomaar! maak een afspraak