Kine Harelbeke Logo

Kine Harelbeke Mieke De Geyter ® | Groepspraktijk

welkom op de site van kine Harelbeke

Cyriax (extremiteiten)

Dr. James Cyriax , een Londense orthopedist was en is nog steeds, volgens mijn mening, de grondlegger in het onderzoeken van het bewegingsapparaat waarmee vooral orthopedische aandoeningen kunnen worden vastgesteld.

Als kinesitherapeut vind ik deze methode, recent verder uitgewerkt, , nog steeds doeltreffend in de moderne praktijk en vooral van toepassing bij lokale spier- en peesletsels met name het opsporen van de aangedane zones en het lokaal behandelen ervan.

De behandeling met diepe dwarse fricties en rekkingen houdt in dat op de aangedane zones, ontstaan door een trauma of door een ontsteking, een massage dwars op de vezels wordt toegepast, dit als doel de weefsels los te maken van verklevingen, die een oorzaak kunnen zijn van de huidige problematiek. Het toepassen van diepe dwarse fricties samen met de daaropvolgende manuele technieken leidt tot een vrij bewegen, dus een bewegen zonder bewegingsbeperkingen en pijn.


Welke patiënten kunnen terecht bij een Cyriaxtherapeut?


Patiënten met volgende klachten :

  • Acute spier- en peesletsels

  • Letsels van spieren en pezen door overbelasting

  • Letsels van ligamenten

  • Verklevingen van weefsels met of zonder bewegingsbeperking


Vlot en soepel bewegen doe je niet zomaar! maak een afspraak